UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat


CALENDARI

Activitats
programades

(15 d’octubre 2016)

Jornada TEA Històric
de 2013 fins avui

TANGRAM Centre Psicopedagògic - TANGRAM Adults

C/ L’Aigüeta, 168 Baixos La Bisbal d’Empordà 17100
Tel 972 64 11 88  -  695 013 015   tangramlabisbal@gmail.com
Cast

FORMACIÓ EN L’ÀMBIT SOCIOSANITARI

TALLERS D’INTERVENCIÓ NEUROCOGNITIVA


PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos

Juliol 2017
TALLER DE
VEU


IV
Jornada tècnica

TRASTORNS DE CONDUCTA
 
21-10-2017

Aspectes de la lectura i l’escriptura


Adquisició del procés de lectura i escriptura

Millora de la comprensió lectora
Tractament de la Dislèxia

Tractament de la Disortografia

Tractament de la Disgrafia


Aspectes lingüístics i logopèdics

Estimulació del llenguatge

Tractament del trastorn de llenguatge

Correcció de la parla i dislàlies

Correcció de la deglució atípica

Reeducació de la veu: nòduls, pòlips, afonia, respiració, etc


Aspectes de comunicació


Sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació

Tractament en la comunicació i llenguatge del Trastorn Espectre Autista (TEA)


Aspectes de dispersió Atenció, concentració i memòria

 Conducta impulsiva

 Estratègies de planificació i conducta del posposar

 Estimulació de les funcions executives

 Tractament del trastorn del dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat   (TDA/H)

Aspectes de raonament lògic


Resolució de problemes
Tractament de la Discalculia

Organització espacial i temporal

Afavorir la relació, associació i discriminació de conceptes

Aspectes psicomotrius


Estimular les habilitats motrius i corporals.

Facilitar la creativitat  i obrir els infants a l’expressió i la comunicació.

Estimular la capacitat sensitiva.

Potenciar el pensament operatori, estimaulant la capacitat representativa i simbòlica..

Ajuda a desenvolupar la identitat i autonomia personal.


Aspectes perceptius


Anàlisi/síntesi de la imatge i figures abstractes

Entrenament de les habilitats visoperceptives


Tècniques d'estudi

Estratègies de processament de la informació

Estratègies mnemotècniques
Hàbits d'estudi

Aspectes psicològics


Teràpia individual: nens i adolescents
Treball familiar

Taller d’habilitats socials

Psicoeducació emocional


 Autocontrol

 Maneig de la ràbia

 Tolerància a la frustració

 Entrenament en Habilitats Socials

 Tractament de trastorns de conducta


Formació

Adreçada a famílies (escola de pares)

Adreçada a professionals de l’àmbit educatiu (assessorament, cursos i tallers)

Adreçada a professionals de l'àmbit socio-sanitari i famílies.Valoració i identificació de les necessitats bàsiques i de les capacitats.

Disseny del pla d’intervenció multidisciplinar.

Continuïtat de l'atenció clínica, funcional, psicològica, cognitiva i social.

Qualitat de vida i dependència

Castellano