UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat

Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos

NOU
ENTRENAMENT LECTOR
GLIFING

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
Febrer-Març 2018PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

Jornada tècnica
TRASTORNS DE CONDUCTA

(21 d’octubre 2017)

Històric
de 2013 fins avui


Taller de veu + glosa
Abril i Maig 2018


L’equip del centre Tangram és un equip interdisciplinari format per professionals de la Psicopedagogia, la Logopèdia, la Psicomotricitat, la Psicologia, la Infermeria, el Treball Social i la Neuropsicologia. El nostre equip actualment té un bagatge de més de 15 anys amb intervenció directa i indirecta amb alumnes, centres escolars, famílies i adults.


El conjunt de l’equip té una àmplia formació acadèmica:


- Disposa d’una important experiència en l’educació formal, intervenint en escoles bressol, d’educació infantil i primària, instituts de secundària i/o fent docència en les universitats de Barcelona, Girona, UOC i Vic.


- Disposa d’una àmplia experiència en l’àmbit sanitari fent atenció hospitalària i en Centres d’Atenció Primària (CAP) en l’area de la infermeria, neuropsicologia i logopèdia.


Dels del nostre centre duem a terme formacions en 4 àmbits:

FORMACIÓ

Formació per pares Formació per professionals de l'educació Formació en l'àmbit sociosanitari Formació d'estudiants en pràctiques Castellano