UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat


TANGRAM Centre Psicopedagògic - TANGRAM Adults

C/ L’Aigüeta, 168 Baixos La Bisbal d’Empordà 17100
Tel 972 64 11 88  -  695 013 015   tangramlabisbal@gmail.com


CALENDARI

Activitats
programades

(15 d’octubre 2016)

Jornada TEA Històric
de 2013 fins avui
Cast

FORMACIÓ EN L’ÀMBIT SOCIOSANITARI

TALLERS D’INTERVENCIÓ NEUROCOGNITIVA


PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos

Juliol 2017
TALLER DE
VEU


IV
Jornada tècnica

TRASTORNS DE CONDUCTA
 
21-10-2017

L’equip del centre Tangram és un equip interdisciplinari format per professionals de la Psicopedagogia, la Logopèdia, la Psicomotricitat, la Psicologia, la Infermeria, el Treball Social i la Neuropsicologia. El nostre equip actualment té un bagatge de més de 15 anys amb intervenció directa i indirecta amb alumnes, centres escolars, famílies i adults.


El conjunt de l’equip té una àmplia formació acadèmica:


- Disposa d’una important experiència en l’educació formal, intervenint en escoles bressol, d’educació infantil i primària, instituts de secundària i/o fent docència en les universitats de Barcelona, Girona, UOC i Vic.


- Disposa d’una àmplia experiència en l’àmbit sanitari fent atenció hospitalària i en Centres d’Atenció Primària (CAP) en l’area de la infermeria, neuropsicologia i logopèdia.


Dels del nostre centre duem a terme formacions en 4 àmbits:

FORMACIÓ

Formació per pares Formació per professionals de l'educació Formació en l'àmbit sociosanitari Formació d'estudiants en pràctiques Castellano