UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat

Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos

NOU
ENTRENAMENT LECTOR
GLIFING

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
Febrer-Març 2018PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

Jornada tècnica
TRASTORNS DE CONDUCTA

(21 d’octubre 2017)

Històric
de 2013 fins avui


Taller de veu + glosa
Abril i Maig 2018


Visita al Palau-Castell Taller de bunyols 2n d'ESO Taller de bunyols 1r d'ESO Taller d'escalada Altra sortida al Bú Bup Parc Notícia: sortida al Bú Bup Parc

GRUP D’HABILITATS SOCIALS


Es tracta d’un projecte orientat a adolescents que estan en el primer cicle d’educació secundària obligatòria, amb  la intenció de realitzar accions educatives preventives i minimitzar les situacions de risc en el futur. Els objectius principals del Grup d’Habilitats Socials són treballar i promoure les habilitats socials, establir bons hàbits personals i fomentar les competències relacionals i comunicatives bàsiques.

El nostre projecte té com a objectiu millorar les competències bàsiques i emocionals dels usuaris per afavorir el seu desenvolupament personal i social amb la finalitat de prevenir futures conductes de risc i afavorir la inclusió social.

Aquest   projecte   està   impulsat   per   l’ajuntament   de   La   Bisbal   d’Empordà  i Serveis Socials amb  la coordinació dels centres educatius de ESO del municipi i executat per professionals de Tangram Centre Psicopedagògic..

En   aquest   espai   podeu   veure   algunes   de  les  activitats   realitzades   pels   usuaris  del projecte:

Castellano Notícia: sortida al Bú Bup Parc Taller de cuina Excursió al Bici Park Taller de Nadal i berenar 2017 Excursió amb bicicleta Taller de creps Felicitació de Nadal 2016