UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat

Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos

NOU
ENTRENAMENT LECTOR
GLIFING

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
Febrer-Març 2018PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

Jornada tècnica
TRASTORNS DE CONDUCTA

(21 d’octubre 2017)

Històric
de 2013 fins avui


Taller de veu + glosa
Abril i Maig 2018


Aprofitem els jocs lúdics per aconseguir una bona predisposició cap a l’aprenentatge significatiu.
Utilitzem la metàfora com a instrument de canvi i les TICs com a eina de treball habitual.
El joc simbòlic com a camí en el desenvolupament cognitiu i lingüístic dels infants.
La cançó com a instrument facilitador del desenvolupament lingüístic.
Els materials manipulatius ajuden a la interiorització dels conceptes.
La lectura conjunta: tècnica innovadora per treballar trastorns de lectura com la dislèxia.
Afavorir la relació paraula-imatge mitjançant la memòria visual.
Treball d’emocions: forma gràfica d’identificar els propis sentiments.
Teràpia assistida per cavalls (TAC)
En què consisteix? Psicomotricitat
Fem tractament miofacial i reeducador del funcionament dels òrgans bucofonadors amb nens.
Teràpia de veu Metodologia - Centre psicopedagògic TANGRAM - La Bisbal d'Empordà Castellano