UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat


TANGRAM Centre Psicopedagògic - TANGRAM Adults

C/ L’Aigüeta, 168 Baixos La Bisbal d’Empordà 17100
Tel 972 64 11 88  -  695 013 015   tangramlabisbal@gmail.com Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos


IV
Jornada tècnica

TRASTORNS DE CONDUCTA
 
21-10-2017


CALENDARI

Activitats
programades

(15 d’octubre 2016)

Jornada TEA Històric
de 2013 fins avui

TALLERS D’INTERVENCIÓ NEUROCOGNITIVA


PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI

Aprofitem els jocs lúdics per aconseguir una bona predisposició cap a l’aprenentatge significatiu.
Utilitzem la metàfora com a instrument de canvi i les TICs com a eina de treball habitual.
El joc simbòlic com a camí en el desenvolupament cognitiu i lingüístic dels infants.
La cançó com a instrument facilitador del desenvolupament lingüístic.
Els materials manipulatius ajuden a la interiorització dels conceptes.
La lectura conjunta: tècnica innovadora per treballar trastorns de lectura com la dislèxia.
Afavorir la relació paraula-imatge mitjançant la memòria visual.
Treball d’emocions: forma gràfica d’identificar els propis sentiments.
Teràpia assistida per cavalls (TAC)
En què consisteix? Psicomotricitat
Fem tractament miofacial i reeducador del funcionament dels òrgans bucofonadors amb nens.
Teràpia de veu Metodologia - Centre psicopedagògic TANGRAM - La Bisbal d'Empordà Castellano