UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat

Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos

NOU
ENTRENAMENT LECTOR
GLIFING

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
Febrer-Març 2018PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

Jornada tècnica
TRASTORNS DE CONDUCTA

(21 d’octubre 2017)

Històric
de 2013 fins avui


Taller de veu + glosa
Abril i Maig 2018


És una intervenció dirigida a persones fràgils i / o en situació de dependència i a les seves famílies, que situa  la PERSONA en el centre d'atenció, permetent la seva autonomia, potenciant la seva independència i oferint un servei terapèutic multidisciplinar que li permeti seguir la seva quotidianitat en funció de les necessitats i/o prioritats personals.

L'objectiu principal és augmentar la qualitat de vida de la persona, independentment del grau d’afectació, i assessorar o orientar la família en el procés d’atenció, a partir d’una valoració personalitzada en les diferents dimensions (biològica, psicològica, social i espiritual). Garantim un suport continuat i adaptat a les circumstàncies canviants, del que en formen part la persona, la família, l’entorn i els professionals.


OFERIM:

- Valoració i identificació de les necessitats bàsiques i de les capacitats.

- Disseny del pla d’intervenció multidisciplinar.

- Continuïtat de l'atenció:

- Tallers d’intervenció neurocognitiva a:           CORÇÀ     i     CRUÏLLESPer tenir més informació i/o concertar una primera visita,
contactar-nos.AUTONOMIA I QUALITAT DE VIDA

Contacte TANGRAM Castellano