UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat

Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos

NOU
ENTRENAMENT LECTOR
GLIFING

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
Febrer-Març 2018PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

Jornada tècnica
TRASTORNS DE CONDUCTA

(21 d’octubre 2017)

Històric
de 2013 fins avui


Taller de veu + glosa
Abril i Maig 2018


En aquest espai s’hi poden trobar recursos educatius, uns dirigits a professionals de la docència i els altres dirigits a les famílies per reforçar el treball iniciat en el tractament.
En els
recursos per professionals podeu trobar-hi tot un conjunt de protocols d’actuació vigents i útils per a la detecció, derivació i intervenció en diferents trastorns del desenvolupament (dislèxia, TDAH, TEA, alteracions de la conducta, etc.)

El programa Glifing és un recurs educatiu per nens i nenes, específic per millorar el procés lector que compta amb la programació i suport de les professionals del centre. En aquest apartat hi podreu trobar tant informació del programa com la pàgina d'accés a la plataforma.En els recursos educatius per a les famílies s’hi pot trobar un ventall de programes educatius per seguir el treball terapèutic o oferir als fills programes d’estimulació en diferents àrees d’aprenentatge (matemàtiques, llengua, atenció, memòria, etc.).
RECURSOS

Recursos per professionals de l'educació Recursos educatius Castellano Glifing