UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat


TANGRAM Centre Psicopedagògic - TANGRAM Adults

C/ L’Aigüeta, 168 Baixos La Bisbal d’Empordà 17100
Tel 972 64 11 88  -  695 013 015   tangramlabisbal@gmail.com
Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos

NOU
ENTRENAMENT LECTOR
GLIFING

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
Febrer-Març 2018



PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

Jornada tècnica
TRASTORNS DE CONDUCTA

(21 d’octubre 2017)

Històric
de 2013 fins avui


Taller de veu + glosa
Abril i Maig 2018


Des de Tangram oferim:

- L’Escola de Pares que és un cicle de xerrades de gener a maig dirigides a oferir espai d’informació, reflexió i formació per ajudar al desenvolupament dels fills.

- Xerrades i tallers per pares on les AMPAs poden escollir un tema d’interès per aprofundir amb les famílies del seu centre.

FORMACIÓ PER PARES

Escola de pares Xerrades i tallers per pares Formació per pares - Centre psicopedagògic TANGRAM - La Bisbal d'Empordà Castellano