UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat

Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos

NOU
ENTRENAMENT LECTOR
GLIFING

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
Febrer-Març 2018PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

Jornada tècnica
TRASTORNS DE CONDUCTA

(21 d’octubre 2017)

Històric
de 2013 fins avui


Taller de veu + glosa
Abril i Maig 2018


Taller: INTERVENCIÓ COGNITIVA I
DETECCIÓ DE NECESSITATS - CRUÏLLES

Quan ens trobem davant una persona en situació de fragilitat i/o dependència, la situació personal i familiar canvia i requereix un procés d’acceptació i adaptació.

És una intervenció dirigida a persones en situació de dependència i a les seves famílies, permetent potenciar la seva AUTONOMIA, i oferint un servei terapeutic que permeti a la persona seguir la seva quotidianitat. Objectiu

Objectiu:
Augmentar la QUALITAT de VIDA de la persona, independentment del grau d’afectació, i assessorar o orientar la família/cuidadors en el procés d’atenció.
Com?

 Valoració inicial de les FUNCIONS COGNITIVES de la persona i la DETECCIÓ DE LES NECESSITATS.

Disseny del programa i grup d’intervenció adequat per a cada individu.

Intervenció cognitiva a persones amb dany cerebral adquirit o malalties neurodegeneratives.

Suport i seguiment en la satisfacció de les necessitats de la persona i la família/cuidador, per garantir un suport continuat i adaptat a les circumstàncies canviants del seu dia a dia.

Últim dia del mes: atenció als cuidadors. Entendre la malaltia. Saber com abordar-la. Quines necessitats té? Què espera de mi? Com afrontar-la sense descuidar-me?
 A càrrec de:
Marta Santamaria (Infermera)
Anna Motger (Neuropsicòloga clínica)AUTONOMIA I QUALITAT DE VIDA
PLACES
LIMITADES

INSCRIPCIÓ:
tangramadults@gmail.com
Tel: 972 64 11 88 / 695 01 30 15 (trucar tardes)
GRUP DE 10 PERSONES
1.
Valoració cribatge (Perfil cognitiu i detecció de necessitats).
2.
Taller estimulació cognitiva i detecció de necessitats.
3.
Reavaluació de les funcions cognitives.
Castellano